De Milieuzone van Amsterdam, hoe staan we ervoor

Milieuzone Amsterdam weert meest vervuilende voertuigen

Sinds 2008 geldt het gebied binnen de ring A10 (ten zuiden van het IJ) als milieuzone voor vrachtwagens. In een milieuzone mag u niet rijden met een vervuilend voertuig en wie dat wel doet krijgt een boete.

De milieuzone wordt uitgebreid met andere typen voertuigen: vanaf 1 januari 2018 geldt hij ook voor brom- en snorfietsen. Op onze site scooterenmilieu.nl  staan alle toelatingseisen en kaarten van de zone.

Consequenties en impact van de Milieuzone Amsterdam

De impact van al deze maatregelen is groot, ook op individueel niveau. Het betekent dat een deel van de (ondernemende) Amsterdammers de komende jaren afscheid moet nemen van hun vervuilende voertuig.

Om ervoor te zorgen dat dit zo goed mogelijk gaat wordt er veel afgestemd en overlegd met belanghebbenden. Maatregelen worden gefaseerd ingevoerd zodat iedereen tijd heeft om hierop te in te spelen.