Minister beweegt richting lokale helmplicht voor snorfiets

19/ 11/ 15

Afgelopen week stuurde minister Schultz van I&M een brief naar de Tweede Kamer waarin zij meer dan voorheen ruimte creëert voor gemeenten (Amsterdam voorop) die snorfietsen van het fietspad naar de rijbaan willen verplaatsen, in combinatie met een helmplicht.

Het uiteindelijke oordeel hierover laat zij over aan de Kamer. Op de belangrijkste vraag is echter nog immer geen antwoord gekomen en BOVAG maakt zich grote zorgen over de verkeersveiligheid.

Al enkele jaren strijdt BOVAG tegen de plannen van Amsterdam om de snorfietser mèt helm als zondebok van de verkeersdrukte naar de rijbaan te verbannen. Eind 2014 was een meerderheid in de Tweede Kamer tegen de mogelijkheid van een lokale helmplicht; afgelopen maart diende Duco Hoogland van de PvdA een motie in waarin werd verzocht om inzicht in de effecten op de verkeersveiligheid van snorfietsen op de rijbaan. Er was al een onderzoek dat logischerwijs aantoonde dat er minder ongelukken op het fietspad zouden plaatsvinden. Maar er is nooit onderzocht hoeveel onveiliger het voor snorfietsers met wettelijk maximaal 25 km/u wordt op de rijbaan tussen de (vracht)auto’s en bussen die daar 50 km/u mogen rijden. In haar brief geeft minister Schultz daar nog steeds geen inzicht in, maar Hoogland lijkt onder druk van de Amsterdamse PvdA-achterban toch genoegen te nemen met de antwoorden. Ook in Amsterdam hebben gemeentebestuurders kennelijk totaal geen aandacht voor de veiligheid van de snorfietser.

In de media

BOVAG en RAI Vereniging zullen in aanloop naar het debat op 8 december in de Kamer, samen met zoveel mogelijke andere organisaties, aandacht blijven vragen voor het nog steeds ontbrekende inzicht. Woordvoerder Tom Huyskens van BOVAG kaartte dit op de Amsterdamse TV-zender AT5 ook al aan, terwijl Veilig Verkeer Nederland van zich laat horen in Het Parool.

Alternatieven

Daarnaast benadrukken BOVAG en RAI Vereniging dat er vele andere mogelijkheden zijn om de overlast en drukte op fietspaden in grote steden te beteugelen. Denk daarbij aan verplaatsing naar de rijbaan zonder helmplicht alléén in 30km-zones, een sloop- en inruilregeling voor tweetakt en betere en vooral slimmere en efficiëntere handhaving op asociaal gedrag en snelheidsovertredingen. Bovendien betreft het hier vooral een infrastructureel probleem: er is simpelweg te weinig ruimte voor tweewielers in binnensteden en dat los je niet op door één groep naar de rijbaan te verplaatsen. Met de toename van fietsverkeer en de populariteit van (high speed) e-bikes, bakfietsen etc. doet het probleem zich op korte termijn wederom voor. Daarnaast dient de politiek zich achter de oren te krabben over de gevolgen voor elektrische tweewielers, die in veel gevallen een blauwe kentekenplaat hebben en dus ook formeel snorfiets zijn.